Usahakanlah Kebenaran

Matius 5:33-37 Kebenaran sejatinya datang dan bersumber dari Tuhan. Tuhan menyatakan kebenaran dengan memberikan firman-Nya. Firman yang telah menjadi manusia, menjadi jalan kebenaran yang hakiki dan satu-satunya. Yesus berkata dalam Yoh 14:6, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.” Kebenaran yang bersumber dari Yesus, yang […]

Usahakanlah Kebenaran Read More »